14-päevane taganemisõigus

14-päevane taganemisõigus

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Gourmet & Style´i veebipoest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale kättetoimetatud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud Gourmet & Style´i veebipoest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes Gourmet & Style´i veebipoest, nõustub tarbija taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Gourmet & Style´i veebipood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.

Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata.

2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Gourmet & Style´i veebipoe vastavl vormil „Toote tagastus“ mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist  või selle üleandmist.

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, Gourmet & Style OÜ-le tagastada.

5. Gourmet & Style OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.